Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Tại Rebo, chúng mình muốn bạn có thể trải nghiệm những bài học và quyền riêng tư một cách tốt nhất. Điều này có nghĩa là chúng mình cố gắng chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà chúng mình cần.

Chúng mình thu thập và xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng mình khi bạn tạo tài khoản và tải nội dung lên Nền tảng. Điều này bao gồm thông tin kỹ thuật và hành vi về việc bạn sử dụng Nền tảng. chúng mình cũng thu thập thông tin về bạn nếu bạn tải xuống ứng dụng và tương tác với Nền tảng mà không cần tạo tài khoản.


Tại Rebo, chúng mình tin rằng quyền riêng tư tuyệt vời dựa trên khả năng bảo mật tuyệt vời. chúng mình sử dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, có tính đến bản chất của dữ liệu cá nhân và quá trình xử lý cũng như các mối đe dọa gây ra. chúng mình không ngừng làm việc để cải thiện các biện pháp bảo vệ này nhằm giúp giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập hướng dẫn Bảo mật Nền tảng Rebo của chúng mình.


chúng mình chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người giúp chúng mình cung cấp Nền tảng, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây. chúng mình cũng chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh, các công ty khác trong cùng nhóm với Rebo, dịch vụ kiểm duyệt nội dung, nhà cung cấp dịch vụ đo lường, nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ phân tích. Ở đâu và khi nào luật pháp yêu cầu, chúng mình sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý và với các bên thứ ba theo lệnh của tòa án có tính ràng buộc pháp lý.


Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa hầu hết thông tin hồ sơ của mình bằng cách đăng nhập vào Rebo. Bạn có thể xóa Nội dung bài học mà bạn đã tải lên. chúng mình cũng cung cấp một số công cụ trong Cài đặt cho phép bạn kiểm soát, trong số những người khác, những người có thể xem project của bạn, chia sẻ hoặc đăng nhận xét cho project của bạn. Bạn có thể xóa toàn bộ tài khoản của mình trong Cài đặt.

Bạn cũng có thể được cấp một số quyền nhất định theo luật hiện hành, có thể bao gồm quyền truy cập, xóa, cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu của bạn, được thông báo về việc xử lý dữ liệu của bạn, gửi khiếu nại với cơ quan chức năng và các quyền có thể khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng các công cụ trên, muốn biết về những quyền mà bạn có thể có hoặc muốn thực hiện chúng, hoặc có bất kỳ yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng mình.


chúng mình cung cấp cho bạn nhiều công cụ để xem, quản lý, tải xuống và xóa thông tin. Bạn cũng có thể quản lý thông tin của mình bằng cách truy cập vào phần cài đặt của Sản phẩm bạn dùng. Ngoài ra, bạn có thể có các quyền riêng tư khác theo luật hiện hành.


chúng mình lưu giữ thông tin trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Sản phẩm, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hay bảo vệ lợi ích của chúng mình hoặc của người khác. chúng mình xác định khoảng thời gian cần lưu giữ thông tin tùy vào từng trường hợp. Sau đây là những yếu tố chúng mình cân nhắc khi xác định:

  • Liệu chúng mình có cần thông tin đó để vận hành hoặc cung cấp Sản phẩm hay không. Ví dụ: chúng mình cần lưu giữ một số thông tin nhằm duy trì tài khoản của bạn.
  • Khoảng thời gian chúng mình cần lưu giữ thông tin để tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý nhất định.
  • Liệu chúng mình có cần thông tin đó cho các mục đích chính đáng khác hay không, chẳng hạn như ngăn chặn trường hợp gây hại; điều tra hành vi có thể vi phạm điều khoản hoặc chính sách của chúng mình; tăng cường tính an toàn, bảo mật và toàn vẹn hoặc bảo vệ chính chúng mình, trong đó có quyền, tài sản hoặc sản phẩm của chúng mình.

Ở một số trường hợp và vì các lý do cụ thể, chúng mình sẽ lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian kéo dài.


chúng mình và các đại lý cũng như nhà cung cấp dịch vụ của chúng mình sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác (ví dụ: tập tin chỉ báo web, cookie flash, v.v.) (“Cookie”) để tự động thu thập thông tin, đo lường và phân tích những trang web bạn nhấp vào và cách bạn sử dụng Nền tảng , nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Nền tảng, cải thiện các dịch vụ của chúng mình. Bằng cách sử dụng Nền tảng, bạn đồng ý với việc chúng mình sử dụng Cookie.


Ngoài ra, chúng mình cho phép các đối tác kinh doanh, mạng quảng cáo cũng như các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác (bao gồm nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ phân tích) thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn thông qua Cookie. chúng mình liên kết thông tin liên hệ hoặc người đăng ký của bạn với hoạt động của bạn trên Nền tảng của chúng mình trên các thiết bị của bạn, sử dụng email hoặc thông tin đăng nhập hoặc thông tin thiết bị khác của bạn. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo trên Nền tảng của chúng mình và các nơi khác trực tuyến phù hợp với sở thích, sở thích và đặc điểm của bạn. chúng mình không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các bên thứ ba này và các hoạt động thông tin của các bên thứ ba này không nằm trong Chính sách quyền riêng tư này.


Bạn có thể từ chối hoặc tắt Cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Vì mỗi trình duyệt là khác nhau, vui lòng tham khảo hướng dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung để từ chối hoặc vô hiệu hóa một số loại Cookie nhất định. Ngoài ra, lựa chọn không tham gia của bạn dành riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể mà bạn đang sử dụng khi chọn không tham gia, vì vậy bạn có thể cần chọn không tham gia riêng cho từng trình duyệt hoặc thiết bị. Nếu bạn chọn từ chối, vô hiệu hóa hoặc xóa Cookie, một số chức năng của Nền tảng có thể không còn khả dụng cho bạn.